Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh Phụ nữ Quốc Oai tôn vinh Áo dài Việt-năm 2021.pdf