Monday, 03/10/2022 - 09:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH THỊ TRẤN QUỐC OAI A
Hướng dẫn nhập đánh giá thường xuyên

Hướng dẫn nhập đánh giá thường xuyên

Chức năng này cho phép GVCN và GVBM nhập đánh giá thường xuyên về quá trình học tập, rèn luyện kiến thức của học sinh theo tiến trình nội dung các môn học và hoạt động giáo dục, nhập nhận xét về năng lực chung, năng lực đặc thù và nhận xét những phẩm chất chủ yếu.
Hướng dẫn nhập đánh giá định kỳ năng lực và phẩm chất trên phần mềm Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn nhập đánh giá định kỳ năng lực và phẩm chất trên phần mềm Cơ sở dữ liệu

Chức năng này hỗ trợ GVCN đánh giá tổng hợp mức độ đạt được và chỉ ra điểm mạnh – điểm yếu của từng học sinh về đánh giá định kỳ về năng lực, phẩm chất vào giữa học kỳ và cuối mỗi kỳ học.Hiện tại hệ thống đã hỗ trợ nhập liệu theo 02 thông tư: Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT (dành cho lớp 1, 2), Thông ...