Saturday, 19/06/2021 - 20:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH THỊ TRẤN QUỐC OAI A

Cuộc thi Trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 80 năm - Đội ta lớn lên cùng đất nước

Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Học sinh tham gia thi tại phòng tin học - Trường Tiểu học Thị Trấn Quốc Oai A theo đúng ca thi đã thông báo và tài khoản cá nhân đăng kí.